Forskningsprojekt

Heléne Lööw
Universitetslektor

Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing political manifestations in Europe (GODIAC)

Läs mer om projektet


 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in