Presentation

Lars Garpenhag
Gästforskare

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Doktorsexamen, Uppsala Universitet, 2012.

I min doktorsavhandling undersökte jag hur sinnessjuka som begått brott behandlades i Sverige under det senare 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Efter avhandlingen har jag sedan gått vidare och studerat andra sidor av psykiatrins och den psykiatriska vårdens historia: från patienters erfarenheter av sinnessjukvård under sent 1800-tal, till psykisk ohälsa bland svenska utlandsveteraner under efterkrigstiden.

För närvarande ägnar jag mig åt en studie om stölder under tidigmodern tid, som kretsar kring vad denna typ av brott kan säga oss om konsumtion, och om människors relation till de ting som omgav dem. Jag undervisar också på momentet Tidigmodern kulturhistoria, inom ramen för Historia B.

  • Telefon: 018-471 7129
  • Postadress:
    Lars Garpenhag

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in