Presentation

Heléne Lööw
Universitetslektor

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d
Docent i historia - särskild inriktning på extremism och samhällsskydd. Forskar kring nationalsocialism, fascism , intolerans, hatbrott  samt samhällets motreaktion.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in