Presentation

Fredrik Lilja
Forskare

fiogf49gjkf0d

Forskare i historia. Är främst intresserad av afrikansk historia och frågor som rör arbetsrelationer och den kapitalistiska expansionen. Håller för närvarande på med ett projekt om den sydafrikanska textilindustrin efter 1945. Disputerade 2013 med avhandlingen The Golden Fleece of the Cape. Undervisar fråmst på kursen Global historia.


Biografi

fiogf49gjkf0d
Disputerade 2013 i Uppsala (The Golden Fleece of the Cape). Har därefter varit anställd vid Malmö högskola i ett projekt om alkoholmissbruk bland arbetare i den sydafrikanska vinindustrin. Är för närvarande forkare vid Historiska instítutionen med ett projekt finansierat av VR om den sydafrikanska textilindustrin 1945-2010.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in