Presentation

Mikael Byström
Universitetslektor

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Forskningsintressen

Jag disputerade 2006 vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, med en avhandling som behandlade frågor om etnicitet och flykting/invandrarpolitik under andra världskriget. Detta följdes upp med ett forskningsprojekt inom samma tema men med andra perspektiv – hur de svenska myndigheterna bemötte flyktingar och invandrare som kom till Sverige och hur dessa inordnades i den unga välfärdsstaten (ca år 1939-1954). Detta VR-finansierade forskningsprojekt drevs tillsammans med Pär Frohnert, Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Förutom flyktingpolitik och migration har populärkultur i allmänhet, och populärmusik i synnerhet, som en källa till historisk kunskap intresserat mig. Tillsammans med Johan Bergman och Nikolas Glover (båda Historiska institutionen, Stockholms universitet) var jag redaktör för boken ”Sign O’ the Times. Introduktion till populärmusik som historia”.

Sedan vårterminen 2012  arbetar jag på Historiska institutionen, Uppsala universitet.

 

Undervisning

Jag började undervisa under doktorandperioden och har sedan dess undervisat på alla nivåer inom universitetsutbildningen, från A-kurs till doktorandnivå. Jag har undervisat inom flera olika teman, mest har det handlat om 1900-talets historia (t.ex. ”Svensk migrationshistoria”, ”Nazismen, Nazityskland och Förintelsen”, ”Välfärdsstatens gränser”, ”Moderna statsformeringsprocesser”, ”Populärmusik och politik”). Ett annat område som jag jobbat mycket med är om det vetenskapliga arbetets process och byggstenar, d.v.s. metod, teori och uppsatskurser.

 

Tredje uppgiften

Den s.k. tredje uppgiften är en viktig del av forskarens och universitetslärarens arbetsuppgift. Min insats har bl.a. bestått av att jag varit på gymnasieskolor för att tala om både min forskning och den akademiska världen i allmänhet, jag har haft informationsmöten med gymnasieklasser som besökt universitetet med mera. Jag har också getts tillfälle att föra fram min forskning till en större utomakademisk publik genom föredrag efterfrågade av Forum för Levande historia, Judiska museet m.fl.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in