Presentation

Åke Sandström
Professor i historia

Download CV


Biografi

Jag är ursprungligen tidigmodern historiker med stadshistorisk inriktning. Avhandlingen handlade om Stockholms handel under 1600-talets första hälft. Den därpå följande forskningen rörde sig kring de ekonomiska relationerna mellan stad och land i Sverige under 1500- och 1600-talen. Omkring tvåhundraårsminnet av Finska kriget 2009 arbetade jag en hel del i det svensk-finska samarbetsprojektet "Svenskt i Finland, finskt i Sverige" och skrev då framför allt om bilden i Sverige av den gamla östra riksdelen.

Min senaste bok handlar om en gotlänning som slogs i amerikanska inbördeskriget, överste Oscar Malmborg.

Sedan 2013 har jag ett forskningsprojekt med det lite otympliga namnet "Den kulturella urbaniseringen av den svenska småstaden 1850-1910". Projektet handlar i korta drag om hur de svenska småstadsinvånarna förhöll sig till de stora moderniseringsprojekten i tiden som t ex vatten och avlopp, belysning, badhus, föreningsliv, undervisning av andra samhällsgrupper än de traditionella etc: hur prioriterade man bland olika projekt och vilka förhoppningar och farhågor kopplades till moderniseringsarbetena.

Forskningen är bara en del av min yrkesverksamhet: jag har sedan trettio år undervisat på samtliga nivåer. Att få undervisa är minst lika roligt som att forska och jag hoppas få fortsätta med den kombinationen i många år till.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in