Presentation

Gustaf Johansson
Doktorand

fiogf49gjkf0d

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag framtiden som kulturellt koncept och dess uttryck i den bredare svenska föreställningsvärlden efter 1945. I fokus står framtidens narrativa potential och hur den användes för att begripliggöra några av den moderna tidens ödesfrågor, inte minst relationen mellan framsteget och moralen, det moderna och det mänskliga. Några särskilt viktiga begrepp är modernitet, social temporalisering och historisk orientering. 

 


Biografi

fiogf49gjkf0d

Jag är fil.mag. i historia respektive socialantropologi (Linköpings universitet) och antogs till forskarutbildningen våren 2014.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in