Presentation

Alexander Engström
Doktorand

Download CV

fiogf49gjkf0d

Min forskningen fokuserar på iscensättning och performativitet av adlighet, där jag använder mig av den svenska begravningskulturen vid mitten av 1600-talet. Hur kulturella och sociala mekanismer användes för att konceptualisera adlighet och sociala hierarkier i det tidigmoderna samhället är centrala frågor.


Biografi

fiogf49gjkf0d

Det ämne som primärt intresserar mig inom historia är hur adeln i ceremonier, genom den materiella kulturen men också i ord (åter)skapade adliga kollektiva identitetsstrukturer genom kollektiva och individuella handlingar.
Just nu fokuserar jag på hur denna identitet skapades inom den adliga begravningskulturen. Bortom denna uttryckform för identitet intresserar jag mig även för hur denna kom till stånd under sociala sammanhang och genom olika sorters materiell kultur.

Presentation på konferensen “Death, Dignity and Decorum”. Uppsala University (2014)

Presentation på konferensen “Practices and performances – between Materiality and Morality”. Sigtuna (2014)

Masterexamen: Master of Arts, med historia som huvudämne. Uppsala Universitet. Master uppsats: Bacchus and social order. Noble drinking culture and the making of identity in early modern Sweden (60CP)

Kandidatexamen: Bachelor of Arts, med historia som huvudämne. Linköping Universitet. Kandidatexamen:  Från koja till slott. En identitetsstudie av en barockaristokrati under stormaktstidens Sverige.) (7,5 CP) Även publicerad i Socialhistoria i Linköping (2010) nr 25

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in