Presentation

Beverly Tjerngren
Doktorand

Download CV

Redan från en tidig ålder blev jag fascinerad av historia och religion, intressen som har lett mig till att fokusera på tidig modern Europa, där betydelsen av religiös tro i livets alla aspekter knappt kan överskattas.

 

 


Biografi

2015--  Doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet 

2012--2014  Masterexamen, Early Modern Studies, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Masteruppsats God's Little Acre: Status and Power Manifestation on an 18th-century Swedish Vicarage

1991--1995  Kandidatexamen, huvudämne historia, biämne religion, College of Idaho, Caldwell, Idaho USA

Kandidatuppsats The Wiccan Revival and the Foundations of Neo-Paganism

Forskningsprojekt

Som doktorand samarbetar jag i forskningsprojektet Herrgårdarnas hushållning. Ekonomi, hushållning och materiell kultur på herrgårdar 1700--1900, som leds av Gudrun Andersson (Historiska institutionen) and Göran Ulväng (Eknomisk-historiska institutionen) och finansieras av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse. 

Mitt avhandlingsprojeket med preliminär titel "There is something in a chapel and chaplain so much in character with a great house, with one's ideas of what such a household should be!" -- Swedish Domestic Chaplains and the Country House in the Long 18th Century, undersöker huspredikanter och deras funktion och betydelse inom svensk herrgårdskultur under 1700- och 1800-talen.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in