Presentation

Astrid Pajur
Doktorand

Download CV

fiogf49gjkf0d

Min forskning fokuserar på klädpraktiker i det tidigmoderna Tallinn, Estland. Genom analys av olika källor, till exempel bouppteckningar, testament och domstolsmaterial, undersöker jag hur kläder interagerade med individen och skapade sociala relationer. Jag menar att även om idéer kring den sociala ordningen var en viktig del av det tidigmoderna samhället, klädpraktiken följde inte bara per automatik socialordningens mekanismer utan kunde vara mycket mer nyanserad.


Biografi

fiogf49gjkf0d
2015 -  Doktorand, Historiska institutionen, Uppsala universitet 

2012 - 2014  Masterexamen, Early Modern Studies, Historiska institutionen, Uppsala universitet

Masteruppsats: Costume and Control: Sumptuary Laws and Social Order in Seventeenth-century Tallinn

2008 - 2012  Kandidatexamen, huvudämne historia, biämne engelsk litteratur, Edinburgh universitet, Storbritannien

Kandidatuppsats: Spectacular Marriages: Early Modern Festival Books and the 1568 Wedding of Wilhelm V of Bavaria and Renata of Lorraine

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in