Presentation

Johan Ericsson
Doktorand

fiogf49gjkf0d

Behandlar i mitt avhandlingsprojekt offentlig upphandling av byggnadsprojekt i Uppsala mellan 1880 och 1973. Fokus ligger på hur olika förvaltningsgrenar hanterade mötet med privata byggnadsentreprenörer mot bakgrund av olika regleringar. Är generellt intresserad av ekonomisk historia och förvaltningshistoria.


Biografi

fiogf49gjkf0d

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in