Presentation

Marie Ulväng
Forskare


Biografi

Jag heter Marie Ulväng och är i vanliga fall verksam som forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen. Sedan början av året arbetar jag inom projektet Gender and Work (gaw.hist.uu.se) vid Historiska institutionen.

Jag har min grundutbildning i etnologi och konstvetenskap, är utbildad i sömnad och mönsterkonstruktion vid Stockholms Tillskärarakademi och har arbetat som antikvarie med textil inriktning vid Jämtlands läns museum.  Den här våren har jag ingen undervisning, men tidigare terminer har jag undervisat i ekonomisk historia, materiell kultur, modevetenskap och textilvetenskap. Mina forskningsintressen är framför allt kläder, textilier och mode, tillverkning och konsumtion samt försörjningsstrategier och genusarbetsdelning under perioden 1770-1930. I avhandlingen Klädekonomi och Klädkultur. Böndernas kläder i Härjedalen under 1800-talet (Gidlunds förlag 2012) analyserar jag bevarade och boupptecknade plagg utifrån kunskapen om utbudet av textila varor, rådande modestilar, textilindustrins framväxt, handelns avreglering och undersökningsområdets ekonomiska förutsättningar.

Jag är lokalredaktör för Historisk tidskrift (HT), kassör i Länsforskningsrådet för Uppsala län, suppleant i föreningen Handarbetets Vänner (HV) och kläddomare i Postrodden över Ålands hav.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in