Presentation

Carl Mikael Carlsson
Forskare

Jag är forskare inom projektet Genus och arbete. Min doktorsavhandling, Det märkvärdiga mellantinget, handlar om ståndsutjämning mellan 1780 och 1900. Autografer lämnas endast under expeditionstid.


 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in