Presentation

Gudrun Andersson
Universitetslektor

fiogf49gjkf0d

Jag är docent och universitetslektor i historia. Mitt huvudsakliga intresseområde för såväl forskning som undervisning är tidigmodern kulturhistoria, ett av institutionens starkaste forskningsområden. Jag har haft flera ledningsuppdrag vid institutionen, där jag varit den första kvinnliga prefekten (2012–2016).


Biografi

fiogf49gjkf0d

Fil. dr vid Uppsala universitet 1998; docent 2006

Projektforskare 1999-2002; Forskarassistent 2002-2007; Vikarierande lektor ht 2007; Projektforskare 2008-(2010); Lektor 1 jan. 2010-

Grunden för mitt historiska intresse är den tidigmoderna kulturhistorien, där jag sysslat med genushistoria (framför allt min avhandling Tingets kvinnor och män), urbanhistoria (framför allt monografin Stadens dignitärer) och nu senast konsumtionshistoria. Övergripande frågor om maktrelationer och olika uttryck för makt kombineras med kvalitativ närläsning av källmaterial, där jag vinnlägger mig om att inkludera även icke skriftligt källmaterial så som porträtt, kläder, planlösningar och inredning. Jag är särskilt intresserad av hur de historiska aktörerna själva agerar, hur de argumenterade inför tinget, hur de inredde sina bostäder och hur de stred om de bästa bänkplatserna i kyrkan.

På senare tid har jag studerat det svenska konsumtionssamhällets förhistoria och framväxt, med fokus på det högre borgerskapets framväxt och genusspecifika konsumtionsideal. En vikitg källa är tidskriften "Magasin för konst, nyhter och moder" som gavs ut 1818-1844.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in