Presentation

Rosemarie Fiebranz
Universitetslektor

fiogf49gjkf0d

I mitt ansvarsområde som lektor ingår Historisk forskningsinfrastruktur och forskningsdatabasen Gender and Work (GaW). Min forskningsprofil är genushistorisk, agrarhistorisk och socialhistorisk, på senare år med större inslag av kulturhistoria. Jag har undersökt 1900-talets skogsarbetarhushåll i Norrland, och i det stora GaW-projektet (2010-2014) ägnat mig åt genus och arbete under tidigmodern tid. Då ledde jag också uppbyggnaden av vår forskningsdatabas.


Biografi

fiogf49gjkf0d

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in