Presentation

Carl Henrik Carlsson
Forskare


Biografi

Jag är anställd 25 % som forskare på Hugo Valentin-centrum (HVC) och 75 % vid Riksarkivet (dock helt tjänstledig därifrån för närvarande).

På HVC arbetar Jag med svensk-judisk historia i allmänhet, men framför allt med så kallade östjudars invandring och integration omkring 1850–1920. Stor del av min forskning har ägnats åt diskrimineringsantisemitism i samband med medborgarskapsansökningar 1860–1945. Förutom egen forskning och forskningsinitiering undervisar (grundkursen judarnas historia i Sverige) och administrerar jag. Jag ansvarar för HVC:s högre seminarieserie och är koordinator i det internationella forskarnätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia”. Jag är vidare medlem i styrelsen för Forum för Judiska studier, Teologiska fakulteten, Uppsala universitet.

Jag tycker att samverkan med det omgivande samhället är viktigt och är bland annat engagerad i Judiska museet i Stockholm och regelbundet återkommande expert i TV-programmet ”Vem tror du att du är?”

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in