Presentation

Olof Hansson
Doktorand


Biografi

fiogf49gjkf0d
Avhandlingstitel
Prästerskap och sekularisering. Sockenprästens ämbetsroll och legitimitet i förändring i det gotländska lokalsamhället under 1800-talet.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in