Presentation

Janne Holmén
Forskare

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Janne Holmen (f. 1977), fil.dr i historia. Holmén disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur Norges, Sveriges och Finlands olika utrikespolitiska positioner under kalla kriget påverkade hur USA och Sovjetunionen skildrades i ländernas läroböcker. År 2009 publicerade Holmén en rapport om hur den svenska tiden i Finlands historia behandlas i finländska läroböcker. Holmén har även forskat om regional identitet och regional historieskrivning på öar i Östersjön. För närvarande bedriver Holmén ett projekt vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola om mentala kartor och historiesyn hos gymnasieelever i Östersjö- och Medelhavsområdena, och en komparativ studie av lärarutbildningens utveckling i Sverige och Finland vid Historiska institutionen, Uppsala Universitet.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in