Presentation

Jonas Lindström
Forskare

fiogf49gjkf0d

Biografi

fiogf49gjkf0d

Min forskning rör det gamla bondesamhället, närmare bestämt de sociala och ekonomiska relationer som präglade livet på landsbygden under tidigmodern tid. I centrum för intresset står frågor om resursfördelning, geografisk och social rörlighet, hushållsstruktur och arbetsdelning.

Min doktorsavhandling, Distribution and Differences (2008), behandlar de ekonomiska och sociala skillnader som fanns mellan bönderna i Björskogs socken i Västmanland under perioden 1620-1820. Utgångspunkten för analysen är den förmögenhetsspridning som framträder i olika typer av skattelängder och i bouppteckningar. Avhandlingen belönades med Westinska priset 2009.

Därefter har jag, i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, forskat om hur de obesuttna - torparna, backstugusittarna m. fl. - försörjde sig under 1600- och tidigt 1700-tal. Jag arbetar också inom projektet Gender and Work.

 • Telefon: +46 18 4711559
 • E-mail: Jonas.Lindstrom@hist.uu.se
 • Postadress:
  Jonas Lindström
  Historiska institutionen
  Thunbergsvägen 3A
  753 12 Uppsala

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in