Opuscula Historica Upsaliensia

 

Opuscula Historica Upsaliensia är en skriftserie som sedan 1988 ges ut av Historiska institu­tionen vid Uppsala universitet. Dess syfte är att publicera dagsaktuell historieforskning i ett attraktivt och lättillgängligt format, utan att ge avkall på den vetenskapliga akribin. Opusculas skrifter spänner över ett långt tidsspann och behandlar en rad olika forskningsområden. En prenumera­tion på Opuscula är ett billigt och smidigt sätt att hålla sig uppdaterad med aktuell historieforskning.

Prenumerationsvillkor
Som prenumerant får du fortlöpande nya publikationer till påseende. Serien utkommer med en till tre böcker per år. Betalning sker enkelt per faktura, och priset är för närvarande 80 kr/bok. Något köptvång finns inte (oönskad bok returneras inom två veckor; prenumeranten bekostar då porto).

Specialerbjudande för nya prenumeranter
Teckna dig för prenumeration nu, och du får välja tre valfria böcker ur Opusculas tidigare utgivning för endast 150 kr.

Opuscula Historica Upsaliensia i DiVA

 

Opuscula online

Sök i Opusculas utgivning på nätet:

 
Redaktör Henrik Ågren
opuscula@hist.uu.se

Prenumerera
Maila namn, e-post och adress till opuscula@hist.uu.se för att påbörja din prenumeration!

Beställ enstaka nummer via
Swedish Science Press
Box 118
SE-751 04 UPPSALA
Telefon +46 (0)18-36 55 66
info@ssp.nu

(pris 110 kronor)

/Portals/3/Opuscula/thumbs/Opuscula51.jpg
Opuscula51
2014-02-14 11:50:00
Opuscula50
2013-06-05 15:16:00
More...
Opuscula47
2013-05-31 14:45:00
Opuscula46
2013-05-31 14:45:00
Opuscula45
2013-05-31 14:45:00
Opuscula44
2013-05-31 14:45:00
Opuscula43
2013-05-31 14:45:00
Opuscula42
2013-05-31 14:45:00
Opuscula41
2013-05-31 14:45:00
Opuscula40
2013-05-31 14:45:00
Opuscula49
2012-12-19 10:15:00
Opuscula48
2012-11-16 11:54:00

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in