Publikationer

Här är en lista med de senaste publikationerna vid Historiska institutionen.

Bok av Maria Ågren : The State as Master. 2017. (Gender in History).
Rapport av Maria Ågren : Utvärdering av Pro Futura-programmet. 2017.
Kapitel i bok av Maria Ågren : Providing Security For Others. 2017. Women and Credit in Pre-Industrial Europe. Brepols.
Artikel av Rosemarie Fiebranz, Karin Hassan Jansson, Benny Jacobsson, Jonas Lindström, Maria Ågren : Mistress or maid. 2017. Continuity and Change.
Artikel av Karin Hassan Jansson, Jonas Lindström : Pigan i fadersväldet. 2017. Historisk Tidskrift (S).
Artikel av Björn Furuhagen : 100 år av polisutbildning. 2017. Populär historia nr 1 2017.
Artikel av Henrik Ågren : Status, estate, or profession? 2017. Scandinavian Journal of History. Taylor & Francis Group.
Kapitel i bok av : Conflicting Constructions of Community. 2017. In Quest of the Historian's Craft. New Delhi; Manohar Publications.
Kapitel i bok av Carl Henrik Carlsson : Swab, släkt. 2016. Svenskt biografiskt lexikon, häfte 168. Stockholm; Svenskt biografiskt lexikon.
Bok av Maria Ågren : Making a Living, Making a Difference. 2016.
Page 1 of 5 << Prev Next >>

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in