Francisca Hoyer ventilerar ett avhandlingsavsnitt.

fiogf49gjkf0d

Serie: Högre seminariet
Datum: 17-04-05
Tid: 13.15-15.00
Lokal: ENG4-2007
Margaret Hunt, Ordförande

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in