Martin Almbjär, Umeå, presenterar sin avhandling The Voice of the People? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719-1772

fiogf49gjkf0d

Serie: Högre seminariet
Datum: 17-05-17
Tid: 13.15-15.00
Lokal: ENG4-2007
Margaret Hunt, Ordförande
Maria Ågren, Ordförande

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in