Dag Lindström ventilerar en artikel under arbete med titeln "Hushåll och hus i svenska 1700-talsstäder".

fiogf49gjkf0d

Serie: Högre seminariet
Datum: 17-05-31
Tid: 13.15-15.00
Lokal: ENG1-1062
Margaret Hunt, Ordförande
Maria Ågren, Ordförande

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in