Jonas Lindström lägger fram texten "Vad gjorde de obesuttna? En verbinriktad studie av några västmanländska 1600-talskällor med stöd av databasen GaW", vi diskuterar ett kapitel av Josef Ehmer , "Marriage" i David Kertzer, Marzio Barbagli (eds.), History of the European Family , vol. 2: Family life in the long 19th century (Yale University Press 2002)

Serie: Gender & Work-seminariet
Datum: 17-03-16
Tid: 9.15-12.00
Lokal: ENG1-1060

Dokument

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in