Maria Ågren lägger fram texten "The family economy" för publicering i A Cultural History of Marriage in the Age of Enlightenment (1650-1800). Mia Korpiola (prof. vid Åbo Universitet) ventilerar en text.

Serie: Gender & Work-seminariet
Datum: 17-06-01
Tid: 10.15-12.00
Lokal: ENG1-1060

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in