Om Högre seminariet

Historiska institutionen har ett forskarseminarium som samlar såväl doktorander som postdoktorala och seniora forskare. Seminarierna äger rum varje onsdag mellan 13 och 15 i lokal som anges i seminarieschemat. Efter seminarierna är det alltid fika i institutionens personalrum.
Vid seminarierna diskuteras doktorandernas avhandlingsarbeten och de äldre forskarnas pågående forskning. Seminarierna är till övervägande del textventileringsseminarier snarare än forum för föreläsningar, men undantag kan förekomma.
De som är intresserade av att lägga fram texter ombeds kontakta de seminarieansvariga (Maria Ågren och Margaret Hunt).

 


The Department of History | Thunbergsvägen 3A | Box 628, S-751 26 Uppsala, Sweden | telephone +46 18 471 15 26 | fax +46 18 471 15 28 | e-mail info@hist.uu.se

Login