Politisk historia

Universitetslektor
Universitetslektor
Doktorand
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Forskare
Doktorand
Gästforskare
Doktorand
Universitetslektor
Postdoktor
Vik. universitetslektor
Universitetslektor
Seniorprofessor i historia
Professor
Gästforskare
Universitetslektor
Professor i modern historia
Doktorand
Professor emeritus
Universitetslektor

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in