Socialhistoria

Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Forskare
Universitetslektor
Universitetslektor
Postdoktor
Vik. universitetslektor
Forskare
Universitetslektor
Seniorprofessor i historia
Forskare
Professor
Gästforskare
Professor i historia
Professor i modern historia
Professor emeritus
Docent
Professor i historia
Doktorand

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in