om Sverige

Universitetslektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Doktorand
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Forskare
Doktorand
Doktorand
Gästforskare
Doktorand
Universitetslektor
Universitetslektor
Postdoktor
Vik. universitetslektor
Forskare
Universitetslektor
Seniorprofessor i historia
Forskare
Professor
Universitetslektor
Universitetslektor
Professor i historia
Professor i modern historia
Doktorand
Docent
Professor i historia
Universitetslektor

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in