Gender and Work
The research project "Gender and Work" is financed by the Knut and Alice Wallenberg Foundation through a Wallenberg Scholar grant. 

 


 

 

 
Opuscula Historica Upsaliensia

Forskning

På Historiska institutionen vid Uppsala universitet finns ett femtiotal historiker med olika intressen och inom olika forskningsområden. Här finns historiker som forskar om barnarbete i 1900-talets Sydafrika, med markkonflikter i 1800-talets Indien, med livsmedelsförsörjningen i samband med 1600-talens krig, med kungars sätt att kommunicera med sina undersåtar, och med behandlingen av judar under andra världskriget. Forskningen behandlar händelser under ett långt tidsspann, från tidig medeltid till 1900-tal. Särskilt god kompetens har vi för perioden 1600 till 2000.

Forskningsområde

Period

Region


Forskningsnoder inom Historisk-filosofiska fakulteten

För att utveckla och förnya forskningen inom fakulteten har sju noder skapats. De syftar till att driva större mångvetenskapliga forskningsprojekt och ska involvera både forskning och utbildning på avancerad nivå.
Läs mer om fakultetens satsning på forskningsnoder.

Master Research Node in Early Modern Cultural History
ett samarbete mellan ämnena historia, konstvetenskap, musik­vetenskap och textilvetenskap

Kultur - Demokrati - Medborgarskap
ett samarbete mellan ämnena litteraturvetenskap, ABM, genusvetenskap samt idé- och lärdomshistoria

Mind and Nature
ett samarbete mellan ämnena ABM, arkeologi och antik historia, historia, konstvetenskap, kulturantropologi och etnologi, genusvetenskap samt Hugo Valentin centrum

1700-tal: Sverige i världen – världen i Sverige
ett samarbete mellan ämnena filosofi, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria, historia samt musikvetenskap

KUSKO - Kunskapssamhällen: kommunikation och organisation 1800-2020
ett samarbete mellan ämnena ABM, filosofi, historia samt idé- och lärdomshistoria

Förintelse- och folkmordsstudier
a cooperation between Hugo Valentin centrum, Cultural Anthrology and Ethnology, History and Archaeology and Ancient History

Den goda staden. Urbanism och social förändring
ett samarbete mellan ämnena arkeologi och antik historia, konstvetenskap, samt kulturantropologi och etnologi

bildHedersdoktorer
vid Historisk-filosofisk fakultet som föreslagits av Historiska institutionen:

Professor Catherine Hall,
University of London
Professor James C Scott,
Yale University
Professor Margaret R Hunt,
Amherst College
Professor Harald Nilsson,
Uppsala universitet
Professor Amanda Vickery,
University of London
Filosofie licentiat Åke G Sjöberg,
Visby

 

Maria Ågren, hedersdoktor

Maria Ågren, hedersdoktor vid Jyväskylä universitet. Läs mer...

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in