Samarbeten

Vid Historiska institutionen har vi lång erfarenhet av internationaliseringsarbete och internationella samarbeten på såväl grund- och avancerad nivå som inom forskarutbildning och forskning. Institutionen ansvarar bland annat för Historisk-filosofiska fakultetens studentutbyte inom Erasmus+ och inom Nordplus.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in