Ansökan och urval

De allmänna kraven för att få söka utlandsstudier genom Historisk-filosofiska fakultetens olika utlandsprogram kan sammanfattas på följande sätt:
 

  • att man har minst 60 högskolepoäng
  • att man ansökningsterminen är registrerad på en av fakultetens institutioner
  • att man behärskar det utländska universitetets undervisningsspråk
  • att utlandsstudiernas inriktning passar med den tilltänkta examen vid Uppsala universitet

 

Ansökningarna bedöms med hänsyn till studieresultat och språkkunskaper. Vid ansökan till universitet med annat undervisningsspråk än svenska eller engelska krävs goda kunskaper i undervisningsspråket. Det finns möjligheter att förstärka språkkunskaperna genom en förberedande språkkurs, en så kallad Erasmus Intensive Language Course (EILC). Den som antas till en EILC-kurs erhåller ett tilläggsstipendium för just den kursen. Språkkurser vid tyska, spanska, och franska universitet är dock ofta avgiftsbelagda. För information om vilka universitet som erbjuder EILC-kurser och hur man ansöker om en sådan kurs, se Internationella kansliets hemsida.
 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in