Betyg och tillgodoräknanden

Huvudprincipen för utlandsstudier är att kurserna som godkänns vid det utländska universitetet kan tillgodoräknas i examen vid Uppsala universitet. Genom upprättande av ett så kallat Learning Agreement underlättas tillgodoräknandet av de kurser som du har valt. De flesta universitet använder det så kallade ECTS poängberäkningssystemet. En svensk högskolepoäng (hp) är lika med en ECTS-poäng. En termins studier (30 hp) motsvarar således 30 ECTS-poäng. Enligt Erasmusavtalen måste du studera heltid.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in