Försäkringsskydd

Genom EU-medlemskapet är personer tillhörande svensk försäkringskassa berättigade till samma sjukvårdsförmåner som medborgarna i respektive EU-land. Du kan beställa ett Europeiskt sjukförsäkringskort på Försäkringskassans  hemsida. OBS! Använd alltid sjukförsäkringskortet i första hand i dina kontakter med sjukvård på studieorten.
 

Uppsala universitet har tecknat ett avtal med Kammarkollegiet om en försäkring som i princip ger heltäckande skydd för utresande utbytesstudenter vad gäller sjukvård och olycksfall samt ansvar och rättshjälp under studieperioden utomlands. Försäkringen är avgiftsfri. Den gäller också utresa och hemresa som företas direkt till studielandet/orten och gäller även två veckor före och efter utbildningens början respektive slut. Resgodsförsäkring och egendomsskydd (stöld etcetera) på plats ingår.

För utökat skydd eller vid resa till ett land utanför EU, måste du ordna ditt försäkringsskydd på annat sätt. Läs mera på Kammarkollegiets hemsida.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in