Kursanmälan till terminen efter hemkomsten

Ansökan görs via antagning.se senast den 15 april/15 oktober. I några fall gäller annan anmälningstid. Det framgår i så fall under respektive utbildning.
 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in