Stipendier

Inom Nordplus och Erasmus programmen får du ett stipendium som bidrag till ökade rese- och levnadskostnader. Erasmusstipendiet utbetalas i två omgångar. Första utbetalningen sker i samband med att utbytesstudierna påbörjas. Andra utbetalningen sker efter utbytets slut. Summan på den andra utbetalningen är bland annat beroende av hur många studenter som varit på utbyte under läsåret och varierar därför från år till år. Även inom Nordplus varierar stipendiebeloppen. För ytterligare information se internationella kansliets hemsida.

Du behöver inte betala kursavgifter (tuition fees) och dylikt till det universitet som du åker till. Genom Uppsala universitets stipendiefonder kan du få större eller mindre bidrag ifall du uppfyller donatorns speciella stipendievillkor. Kontakta stipendieenheten vid Uppsala universitet för mer information. Undersök också de stipendiemöjligheter som din studentnation kan erbjuda.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in