Studera utomlands

Utlandsstudier breddar och fördjupar dina ämneskunskaper. Utlandsstudier är också meriterande när det är dags att söka arbete. Dessutom är det en värdefull personlig erfarenhet att under en längre tid vistas i ett annat land, att kommunicera på ett annat språk och umgås med människor från andra kulturer.
 
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet kan erbjuda dig en möjlighet att studera utomlands. Inom ramen för EU:s ERASMUS -program och för NORDPLUS -programmet finns avtal med flera ledande universitet både i Norden och i Europa. Via Linnaeus-Palmes utbytesprogram kan du studera vid universitetet i Calcutta i Indien. Vill du kan du ta med dig dina studiemedel och studera vid Augustana College, Illinois, USA. Studenter vid historisk-filosofiska fakulteten har goda chanser att få en studieplats vid något av dessa universitet. Några av dessa avtal gäller endast studenter i historia eller antropologi. Alla övriga avtal kan sökas av studenter inom hela fakulteten.

Uppsala universitet har också slutit avtal om ett antal generella (ej ämnesspecificerade) studieplatser vid universitet i Europa, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Kina samt Nord- och Sydamerika. Internationella kansliet  vid Uppsala universitet kan ge information om dessa platser.
 
Utbytesavtalen ger avgiftsfritt tillträde till studierna. Vid studier utomlands utgår studiemedel. Bidraget är detsamma som om du studerar i Sverige medan lånedelen varierar beroende på kostnadsläget i studielandet. Om du har merkostnader, till exempel för resor, i samband med studierna kan du ansöka om merkostnadslån. Inom Nordplus och Erasmus utdelas också mindre stipendier för att täcka denna typ av kostnader. Till de europeiska universiteten utgår dessutom ERASMUS-stipendier, och till de Nordiska universiteten Nordplus-stipendier. Vid studier i Indien ansöks om ett stipendium via Linneaus-Palme.

Anmälan att studera vid utländskt lärosäte

 TitleModified DateSize 
Blankett för anmälan2/23/201740.50 KBDownload


Coordinator
Tomas Högberg
018 471 7118
erasmus@hist.uu.se
visiting hours, Thursdays at 10-12

Administrator
Moa Sjödahl
018 471 1546
erasmus@hist.uu.se
visiting hours, Thursdays at 10-12

visiting address
Thunbergsvägen 3 A

postal address
Box 628
751 26 Uppsala

fax 018 471 1528

 


The Department of History | Thunbergsvägen 3A | Box 628, S-751 26 Uppsala, Sweden | telephone +46 18 471 15 26 | fax +46 18 471 15 28 | e-mail info@hist.uu.se

Login