Välkommen till föreningen Historikerstudenterna

Historikerstudenterna är främst Historikerprogrammets studentförening, men den är öppen för och välkomnar alla studenter som är intresserade av historia. Historikerstudenterna arrangerar studiegrupper, föreläsningar och diverse sociala sammankomster.
 
Mentorskapsprogrammet
Historikerstudenterna har kontakter med mentorskapsprogrammet som avser att öka studentengagemanget för självstudier, träna generella färdigheter inom humaniora och förbättra studentens möjligheter att genomföra sin utbildning. Mentorerna finns i nuläget till Ekonomisk historia A, Historia A, Idé- och lärdomshistoria A, samt  Alla intresserade studenter har möjlighet att få en mentor för regelbundna möten, varje vecka under en hel termin. Vid dessa mentorträffar övar studenten på att kommunicera sin kunskap i ämnet och argumentera för sina teser, mentorn tränas i att leda grupper och utvärdera diskussionsklimatet. Varje institution har en person som är ansvarig för kontakten med mentorerna, övergripande ansvar innehas idag av György Novaky. För mentorernas fortbildning finns handledaren Carin Muhr som har utbildat och fortfarande utbildar mentorerna i SI-pedagogik.

Klubbverket
Klubbverket är en undergrupp till styrelsen. Deras uppgift är att skapa en social gemenskap utanför studiesammanhang och att främja kamratskap historiker emellan, företrädesvis inom ramen för vårt gemensamma intresse för historia. Målet är att anordna en historikergask i början av höstterminen med historiskt tema som avslutning på insparken, samt att hålla en midvintergask i början av vårterminen med finare klädkod. Klubbverkets motto ”In vino veritas” utövas praktiskt vid flertalet tillfällen under terminen

Föreningens styrelse
ordförande Jenny Eklund
vice ordförande Johannes Bäck
sekreterare John Högström
kassör Simon Åberg
klubbverkaren Mårten Andersson
informationsansvarig Felix Emt


ordförande Jenny Eklund
historikerstudenterna@gmail.com

Om du är intresserad av att hjälpa till vid gasker, nollning etc så kontakta historikerstudenterna@gmail.com eller klubbverkaren Mårten Andersson

 


The Department of History | Thunbergsvägen 3A | Box 628, S-751 26 Uppsala, Sweden | telephone +46 18 471 15 26 | fax +46 18 471 15 28 | e-mail info@hist.uu.se

Login