• 2016.12.15 Julmöte. Föredrag av Ola Larsmo: om nya boken Swede Hollow.
 • 2016.10.06 Höstmöte. Föredrag av professor Sabine Sten: Nya forskningsmetoder ger nya rön om Erik den heliges liv och hälsa.
 • 2016.03.10 Årsmöte. Föredrag av Daniel Suhonen över boken om Juholt: Partiledaren som klev in i kylan - samtal om konsten att störta en politiker och det nya politiska landskapet.
 • 2015.12.10 Julmöte. Föredrag av Annika Sandén: Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600.
 • 2015.10.08 Höstmöte. Föredrag av Fredrik Charpentier Ljungqvist: Den lagfästa kungamakten i det högmedeltida Norden. Ett komparativt perspektiv.
 • 2015.04.16 Vår- och årsmöte. Föredrag av Johanna Ringarp: En skola i kris, från kommunalisering till PISA.
 • 2014.12.18 Julmöte. Föredrag av Nils Fabiansson: På västfronten mycket nytt med utgångspunkt från boken Historien om västfronten. I spåren av första världskriget.
 • 2014.10.23 Höstmöte. Föredrag av professor emeritus Kristian Gerner: Poltava 1709 och Euromajdan 2014. Ukraina mellan Europa och Ryssland.
 • 2014.04.07 Årsmöte. Föredrag av museichef Marika Hedin: Trots allt! Om kvinnor och nobelpris.
 • 2013.12.12 Julmöte. Föredrag av professor Margaret Hunt: The Life and Death of a Seventeenth-Century East India Company Ship.
 • 2013.10.31 Höstmöte. Paneldiskussion under rubriken Fascist – jag? Vem är fascist och varför? Medverkande var Henrik Arnstad, Lena Berggren samt Heléne Lööw.
  Moderator var Lars M. Andersson.
 • 2013.04.25 Vårmöte. Föredrag av Ylva Hasselberg: Vetenskap som arbete.
 • 2012.12.13 Julmöte. Föredrag av Yvonne Hirdman: "Historia med mamma Europa 1906-1940" utifrån boken Den röda grevinnan.
 • 2012.10.25 Höstmöte. Paneldiskussion under rubriken: Historia i den offentliga debatten. Medverkande var John Chrispinsson (författare, vetenskapsjournalist & programledare), Karin Tegenborg Falkdalen (fil.dr i idéhistoria, författare & arkivchef) samt Jan Lindegren (professor vid Historiska institutionen, Uppsala universitet).
 • Historiska föreningen i Uppsala 150 år firade den 8 maj 2012. Årsmöte, föreläsning av prof. em. Rolf Torstendahl: "Världens historiker - och Historiska föreningens, 1862-2012". Plats: Universitetshuset sal IX. Därefter följde jubileumsfest på Gästrike-Hälsinge nation med middag, underhållning och dans.
 • 2011.11.08 Julmöte. Föredrag av Henrik Berggren utifrån sin biografi över Olof Palme.
 • 2011.10.13 Höstmöte. Föredrag av Mohammad Fazlhashemi. "Finns det någon muslimsk värld?".
 • 2011.03.24 Årsmöte. Föredrag av Orsi Husz: "Den rätta känslan för tingen: Debatten om köp, slit och släng i 1960-talets Sverige"
 • 2010.12.17 Julmöte. Föredrag av Sverker Sörlin: "Kroppens geni: Att historisera skidåkning som nationalidrott och populärkultur"
 • 2010.10.26 Höstmöte. Föredrag av Ragnar Björk: "Historiker om historiker. En ny bok om svenska historiker"
 • 2010.03.04 Årsmöte. Föredrag av Edda Manga: "'Rättfärdiga krig': Om internationell rätt och den tidiga koloniala expansionen"
 • 2009.12.15 Julmöte. Paneldebatt med Lena Sommestad, Åsa Linderborg och Stefan Lundblad på temat "Historikerns roll i samhället"
 • 2009.10.22 Höstmöte. Föredrag av Mats Hallenberg: "Privatisering och protest. Skatter på entreprenad i svensk stormaktstid"
 • 2009.06.10 Utflykt till tegelbruksmuseet i Heby
 • 2009.04.02  Årsmöte. Föredrag av Maria Sjöberg: "Kvinnor i fält 1550-1850"
 • 2008.12.11  Julmöte. Föredrag av Lars Berglund: "Barockmusik och historisk förståelse"
 • 2008.10.27  Höstmöte. Föredrag av Peter Englund: "Anti-historia. Första världskriget som berättelse och upplevelse"
 • 2008.04.10  Årsmöte. Föredrag av Heléne Lööw: "Det finns antisemitism - men inga antisemiter. Sverige och antisemitismen under efterkrigstiden"
 • 2007.12.07  Julmöte. Föredrag av Yvonne Svanström: "Sedlighet och radikalitet. Kampen mot prostitution i 1880-talets offentlighet"
 • 2007.10.25  Höstmöte. Föredrag av Erik Fichtelius och Kjell Tunegård: "Ordförande Persson - samtidshistoria eller sensationsjournalistik"
 • 2007.03.15  Årsmöte. Föredrag av Merete Mazzarella: "Om essän och att framställa det förflutna"
 • 2006.12.08  Julmöte. Föredrag av Ulrika Knutson: "Kvinnor på gränsen till genombrott"
 • 2006.10.12  Höstmöte. Föredrag av Birgit Sawyer: "Kvinnor som brobyggare. Kvinnors roll i det vikingatida Skandinavien"
 • 2006.04.06  Årsmöte. Föredrag av Olle Josephson: "Svenskans ställning och humanistisk vetenskap på 2000-talet"
 • 2005.12.16  Julmöte. Föredrag av Jan von Bonsdorff: "När Sibelius dunstade bort"
 • 2005.10.20  Höstmöte. Föredrag av Maria Ågren: "Hemligt eller offentligt? Familjeliv, skandaler och offentlighet i 1700-talets Sverige"
 • 2005.03.10  Årsmöte. Föredrag av Harald Nilsson: "Nya metoder inom numismatiken"
 • 2004.12.16  Julmöte. Föredrag av Björn Furuhagen: "Forum för Levande historia och Intoleransrapporten"
 • 2004.10.14  Höstmöte. Föredrag av Marie Cronqvist: "Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur"
 • 2004.04.01  Årsmöte. Debatt mellan Rolf Torstendahl, Maria Ågren och David Ludvigsson under rubriken "Källkritik"


Föreningens äldre verksamhet skildras i boken Hundra års historisk diskussion. Historiska föreningen i Upsala 1862-1962 (Studia Historica Upsaliensia nr 8, Uppsala 1962).
Förutom en kronologisk uppräkning av arrangemang innehåller boken också en uppsats om föreningen av
Rolf Torstendahl.

I en ny utgåva – Historiker i vardag och fest. Historiska föreningen 1862-2012– ges en ännu mer utförlig skildring av föreningens historia.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in