Välkommen till Historiska föreningen i Uppsala

Historiska Föreningen i Uppsala bildades år 1862. Av tradition hålls tre möten per år, nämligen årsmöte (mars), höstmöte (oktober) och julmöte (december). Då ges föreläsningar om aktuella teman. Bland föreläsarna under senare år kan nämnas Dick Harrison, Gunnar Wetterberg, Jan von Bonsdorff, Birgit Sawyer, Merete Mazzarella, Erik Fichtelius, Yvonne Svanström, Heléne Lööw och Peter Englund.


Föreningens sammankomster utgör mötesplatser för alla historieintresserade. Sammankomsterna äger vanligen rum i Geijersalen (Eng 6-1023) med efterföljande sexa på Historiska institutionen, Thunbergsvägen 3 A i Uppsala.
 Välkommen till julmöte den 15 december 2016 kl 18.15. Notera nytt datum, den 15 december istället för den 14 december.

Ola Larsmo föreläser om sin nya bok Swede Hollow.

Föreläsningen hålls i Geijersalen och mötet följs av en sexa på Historiska institutionen.
Ingen föranmälan till mötet, som är avgiftsfritt.

Vill du delta i sexan efter mötet med god mat och dryck krävs föranmälan till historiskaforeningen@gmail.com
Pris för studenter 200 kr, pris för övriga 230 kr.
Sista anmälningsdag är den 7 december 2016.

Välkommen!

 

 


 


styrelse

ordförande Henrik Ågren
vice ordförande Heléne Lööw
skattmästare Beverly Tjerngren
vice skattmästare Javier Chirinos
sekreterare Viktor Englund
vice sekreterare Astrid Pajur
klubbmästare
Francisca Hoyer
Malin Thörnlund Persson
ledamot
Sarah Linden Pasay

Information om sammankomsterna annonseras på Historiska institutionens hemsida.

Vill du få information per e-post kan du kontakta föreningens sekreterare:
viktor.englund@hist.uu.se.


Medlemsavgift
50 kr per år för studenter
80 kr per år för icke-studenter

Medlemsavgiften betalas vid en föreningssammankomst.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in