Media och samverkan

 


kontakt
Janne Holmén samverkan@hist.uu.se

 

Arbetsgruppen för samverkan
med samhället
Heléne Lööw
Mikael Nilsson
Mia Skott
Lovisa Svantesson

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in