Skolor

Att öka kunskapen bland barn och ungdomar om historia och dess betydelse i samhället idag är ett viktigt inslag i vår yrkesroll. Flera av oss föreläser för skolungdomar om vår forskning och våra arbetssätt.

Vi samarbetar också med Humanistutbildningen på Vasaskolan i Gävle genom det så kallade spetsutbildningsprogrammet.

Kontakta oss gärna om du som lärare eller elev vill ha information om vår forskning eller att någon av oss ska prata mer er klass.

 


kontakt
Janne Holmén samverkan@hist.uu.se

 

Arbetsgruppen för samverkan
med samhället
Heléne Lööw
Mikael Nilsson
Mia Skott
Lovisa Svantesson

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in