Samverkan med samhället

För oss på Historiska institutionen är det viktigt att sprida vår forskning till allmänheten. Vi är inte bara ålagda att göra så genom universitetets tredje uppgift, vi betraktar det också som en självklar del i rollen som historiker.

Vi håller föredrag på skolor, arkiv, museer, statliga och kommunala institutioner, hembygdsföreningar och för andra organisationer. Flera av oss skriver artiklar för populärvetenskapliga tidskrifter och dagstidningar, publicerar böcker för en bredare publik samt medverkar i radio, tv och olika typer av webforum.

Samverkan handlar mycket om att förmedla de senaste rönen om historia för att öka kunskapen och historiemedvetandet hos människor i gemen. Men i lika hög grad vill vi nå beslutsfattare och myndigheter eftersom vi är övertygade om att resultaten av vår forskning kan nyttjas till att förbättra vårt samhälle i stort.

Våren 2012 startade vi en arbetsgrupp för samverkan med samhället med uppgift att formulera mål och strategier.

 

 

Media och samverkan

100 år polisutbildning. Artikel av Björn Furuhagen Populär historia. nr 1 2017.
Kvinnors självständiga yrkesverksamhet under svenskt 1700-tal. Offentligt föredrag Mia Skott Rosendahls gymnasium, Uppsala, föredragsserie finansierad av Uppsala kommuns kulturnämnd. 2017-05-02.
Kvinnors självständiga yrkesverksamhet under svenskt 1700-tal. Offentligt föredrag Mia Skott Katedralskolan, Uppsala (föredragsserie finansierad av Uppsala kommuns kulturnämnd). 2017-04-19.
25 år efter Bosnienkriget. Intervju med Roland Kostic SR P1. 2017-04-05.
Tag den judiska minoritetens oro på allvar. Artikel av Heléne Lööw Dagens samhälle. 2017-04-03.
bild


kontakt
Janne Holmén samverkan@hist.uu.se

 

Arbetsgruppen för samverkan
med samhället
Heléne Lööw
Mikael Nilsson
Mia Skott
Lovisa Svantesson


Länk till mer information om Uppsala universitets samverkanstrategier.

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in