Masterprogram i tidigmodern tid

Ser vi tillbaka på perioden 1450 till 1850 slås vi ofta av företeelser som framstår som främmande och motbjudande: förödande häxförföljelser, fasansfull tortyr, spektakulära manifestationer av makt och underordning, religiös glöd, krig, uppror och revolution. Det förflutna framstår som ett främmande land. Samtidigt uppvisar den tidigmoderna perioden många fenomen och processer som är mer bekanta för oss: etablering av stater med ökad byråkratisk makt, spirande handel med nya konsumtionsmönster som följd, en mångfald av överlevnadsstrategier för fattiga, framväxten av offentligheten som en del av det politiska livet och ett ökat intresse för individer snarare än korporationer. Dessa företeelser kan förstås som "roten" till det moderna samhället, vilket är anledningen till att historiker betecknar perioden som tidigmodern.

Under det här masterprogrammet står orsakerna till och följderna av de långsiktiga och olikartade utvecklingslinjerna inom regionen i fokus. Genomgående tillämpas komparativa synsätt och metoder.

Programansvarig Patrik Winton
018-471 1534
patrik.winton@hist.uu.se

 

Workshop 2016

bild

The 5th Early Modern Studies Workshop, med Professor Steve Hindle som inbjuden gäst, pågick 24-25 maj 2016. Antalet registrerade deltagare var närmare 40, och under workshopen ventilerades åtta masteruppsatser och tio uppsatsplaner.


studierektor Mikael Byström
018 471 1554
studierektor-ma@hist.uu.se

kursexpeditionens öppettider
mån-tisdag och tors-fredag
kl 9.30-11.30 o 13.30-14.30
018 471 1526
studera@hist.uu.se

besöksadress
Thunbergsvägen 3A
campus Engelska parken

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in