Masterutbildning

Historiska institutionen ger två program på masternivå: masterprogram i humaniora, inriktning historia och masterprogram i tidigmodern tid. Norra Europa 1450-1850.

Masterprogram i humaniora med inriktning mot historia kan läsas under ett år (magisterexamen) eller två år (masterexamen).

Masterprogram i tidigmodern tid. Norra Europa 1450-1850 ges på engelska och läses under två år.

Antagning till programmen görs endast till höstterminen. Internationella studenter bör ansöka i den internationella ansökningsomgången med sista ansökningsdatum
15 januari och sökanden med svensk examen från grundutbildningen senast
den 15 april.

Vid sidan av programmen har Historiska institutionen ett stort utbud av kurser på masternivå, med kronologiska synteskurser, temakurser och hantverkskurser (handskriftsläsning och Academic writing in English). Flera av kurserna ges på engelska.
 


studierektor Mikael Byström
018 471 1554
studierektor-ma@hist.uu.se

kursexpeditionens öppettider
mån-tisdag och tors-fredag
kl 9.30-11.30 o 13.30-14.30
018 471 1526
studera@hist.uu.se

besöksadress
Thunbergsvägen 3A
campus Engelska parken

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in