Studievägledning

Vid Historiska institutionen har vi inte någon traditionell studievägledare, istället finns det många andra här som du kan prata och diskutera med när du undrar över något.

När det gäller mer övergripande frågor om universitetets utbildningar, samtal kring studier samt frågor om högskoleregler, antagningskrav och examensregler ska du kontakta den centrala studievägledningen.

kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning
Lovisa Svantesson
018-471 1526
lovisa.svantesson@hist.uu.se

kontaktperson för studenter med barn
Lovisa Svantesson
018-471 1526
lovisa.svantesson@hist.uu.se

fristående kurser
studierektor Karin Hassan Jansson
018 471 1531
studierektor-gu@hist.uu.se

lärarutbildning, historia
Björn Furuhagen
018 471 1544
bjorn.furuhagen@hist.uu.se

utbytesstudier
Tomas Högberg och Moa Sjödahl
018 471 7118 och 018 471 1546
erasmus@hist.uu.se

kandidatprogrammet Historikerprogrammet
Mats Persson
018 471 7949
mats.persson@idehist.uu.se

institutionens masterprogram (masterprogrammet i humaniora, Tidigmodern tid)
studierektor Mikael Byström
018 471 1554
studierektor-ma@hist.uu.se

forskarutbildning
studierektor Dag Lindström
018-471 1556
studierektor-fo@hist.uu.se


kursexpeditionens öppettider
mån-tisdag och tors-fredag
kl 9.30-11.30 o 13.30-14.30
018 471 1546 eller 1526
studera@hist.uu.se

 

studierektor, grundutbildning
Karin Hassan Jansson
018 471 1531
studierektor-gu@hist.uu.se


kontaktperson, lärarutbildning
Björn Furuhagen
018 471 1544
bjorn.furuhagen@hist.uu.se

 

kontaktperson, distansutbildning
Erika Sandström
018 471 83 02 alt 0498 10 83 02
erika.sandstrom@hist.uu.se

 

studierektor, masterutbildning
Mikael Byström
018 471 1554
studierektor-ma@hist.uu.se
 

studierektor, forskarutbildning
Dag Lindström
018 471 1556
studierektor-fo@hist.uu.se

 

besöksadress
Thunbergsvägen 3A
campus Engelska parken

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.
Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Om du behöver stöd så kontaktar du någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning vid universitet.
För mer information se Samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

 

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in