Student

Välkommen till Historiska institutionen.  Här hittar du information om det mesta som rör dina studier på institutionen.

 

bild

Språkverkstaden - för alla studenter

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. Vi handleder i både svenska och engelska.
Se Språkverkstadens hemsida för information och tidbokning.

 

Studier och funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.
Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Om du behöver stöd så kontaktar du någon av samordnarna för studenter med funktionsnedsättning vid universitet.
För mer information se Samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

 

Lässtudion - för studenter med läs- och skrivsvårigheter

Studenter med läs- och skrivsvårigheter kan få låna kurslitteratur som talböcker. Kontakta biblioteket som ordnar en inloggning till MTM, för enkel beställning och nedladdning av talböcker. Universitetsbiblioteket har även en lässtudio, belägen i Blåsenhusbiblioteket, där studenter på egen hand kan överföra även andra texter, till exempel forskningsartiklar eller kurskompendier, till talsyntes. Läs mer: http://www.ub.uu.se/anvand-biblioteket/for-dig-med-funktionsnedsattning/


kursexpeditionens öppettider
mån-tisdag och tors-fredag
kl 9.30-11.30 o 13.30-14.30
018 471 1546 eller 1526
studera@hist.uu.se

 

studierektor, grundutbildning
Karin Hassan Jansson
018 471 1531
studierektor-gu@hist.uu.se


kontaktperson, lärarutbildning
Björn Furuhagen
018 471 1544
bjorn.furuhagen@hist.uu.se

 

kontaktperson, distansutbildning
Erika Sandström
018 471 83 02 alt 0498 10 83 02
erika.sandstrom@hist.uu.se

 

studierektor, masterutbildning
Mikael Byström
018 471 1554
studierektor-ma@hist.uu.se
 

studierektor, forskarutbildning
Dag Lindström
018 471 1556
studierektor-fo@hist.uu.se

 

besöksadress
Thunbergsvägen 3A
campus Engelska parken

 


Historiska institutionen | Thunbergsvägen 3A | Box 628, 751 26 Uppsala | telefon 018 471 1526 | fax 018 471 1528 | e-post info at hist.uu.se

Logga in