Department of History

Högre seminariet: föreläsare professor Claudia Jarzebowski

  • Date: –15:00
  • Location: Eng2-0024
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium

Claudia Jarzebowski, professor vid Freie Universität, Berlin, föreläser på temat The birth of bourgeois society. Transcultural perspectives, 1600-1850.
Ordförande: Dag Lindström