Department of History

Hur försörjde sig lärare på 1800-talet?

  • Date: 10/5/2017 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: sal Eng1-1060 Thunbergsvägen 3 A, 1 tr
  • Lecturer: Johannes Westberg
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Johannes Westberg, Örebro universitet, lägger fram texten: ”How did teachers make a living for themselves? Rural teachers’ livelihood strategies in nineteenth century Sweden”

Texten finns på institutionens enhetsyta en vecka före seminariet eller kan rekvireras från johannes.westberg@oru.se eller från jonas.lindstrom@hist.uu.se.